complexitet
Startside
Om Complexitet
Dokumentation
Udviklingsforløb
Kommunikation
Opgaver
Udgivelser
EnglishDokumentation, udviklingsforløb og kommunikation

Complexitet samarbejder med kommuner, organisationer, skoler, institutioner og private virksomheder.
Målet med samarbejdet er at forbedre betingelserne for lighed og integration i skoler, uddannelser og på arbejdspladser.
Skal målet nås kræver det ofte udvikling i praksis, der tager højde for den eksisterende sproglige og kulturelle kompleksitet. Med det blik på opgaven tilbyder Complexitet konsulentbistand til:

 • Dokumentation og evaluering
  – der giver et grundlag for nye løsninger og handlinger
 • (læs mere)
 • Udviklingsforløb
  – der støtter ledelse og ansatte i at omsætte politik til praksis
 • (læs mere)
 • Kommunikation
  – der styrker videndeling i organisationer og information til omverdenen
 • (læs mere)
Kontakt gerne for et uforpligtigende møde, hvor vi kan tale om opgaven:
lene.timm@complexitet.dk eller tlf. 2272 3058


Sammen med Bergthóra Kristjánsdóttir udgav jeg i juni 2011 bogen Uhørte stemmer. Sproglige minoritetsforældre og samarbejde med skole. Bogen kan bestilles her: via.systime.dk/uhorte-stemmer.html


Uhørte stemmer - sproglige minoritetsforældre og samarbejde med skolen

Uhørte stemmer. Sproglige minoritetsforældre og samarbejde med skolen præsenterer en ny viden, der kan inspirere de ansatte i skolen til at sætte fokus på, hvilke diskurser, der er i spil i det aktuelle samarbejde med sproglige minoritetsforældre, og hvordan de som professionelle i skolen i samspil med forældrenes ønsker og ressourcer, kan skabe en bedre skole.

Forældrene fortæller i bogen om spredning af deres børn, begrænsning i adgangen til modersmålsundervisning og konsekvenserne af fravær af interkulturel pædagogik, og der præsenteres visioner af, hvordan skolen kan imødekomme de interviewede forældres uddannelsesønsker.

Kronik i Politiken den 12. september 2011:Den monokulturelle skole er forældet

Kontakt gerne for oplæg eller undervisning.

 Printable Version

lene.timm@complexitet.dk - tel: +45 2272 3058 - CVR nr:29892024